Η Ιατρική των Νεύρων ασχολείται με παθήσεις του νευρικού συστήματος. Τέτοιες παθήσεις είναι:

1) ενοχλήματα στην κίνηση των χεριών και ποδιών

2) μουδιάσματα, "καψίματα" ή άλλα ενοχλήματα οπουδήποτε στο σώμα

3) πόνοι της σπονδυλικής στήλης, του αυχένα καιτουπονοκέφαλ

4) διαταραχές του ύπνου και άγχος άγνωστης αιτιολογίας

5) δυσκολία στην εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων ακόμα και των πιο απλών

6) σε ηλικιωμένα άτομα προβλήματα προσαρμογής και διαβίωσης


Για αναλυτική ιατρική ενημέρωση πάνω στις κυριότερες από αυτές τις παθήσεις μπορείτε να επιλέξετε από το Μενού.