Ενα site για τις νευρολογικές παθήσεις, τις ψυχολογικές διαταραχές και την ανθρώπινη υγεία.

 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε σχόλιο ή απορία.

 

Δρ. Ευάγγελος Τσούκας

Ιατρός Νεύρων

ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Επείγον ή οξύ πρόβλημα ή κατάσταση ορίζεται αυτό που εμφανίστηκε και έφτασε στο μέγιστο βαθμό βαρύτητάς του σε σύντομο χρονικό διαστήμα, σχετικά με το αίτιο της βλάβης που το προξένησε και την μετέπειτα πορεία της πάθησης. Έτσι, οξύ μπορεί να χαρακτηριστεί το εγκεφαλικό επεισόδιο που εξελίσσεται  μέσα σε δευτερόλεπτα, αλλά και μια ταχείας εξέλιξης ανοϊκή συνδρομή που εξελίσσεται σε μερικούς μήνες. Συχνά λοιπόν στη νευρολογία η έννοια του οξέως είναι σχετική, αλλά έχει τεράστια σημασία γιατί η θεραπεία πρέπει πάντα να είναι άμεση ώστε να προλάβει περαιτέρω άσκοπες βλάβες.


Οι περιπτώσεις υπερ-οξέων και οξέων περιστατικών στη νευρολογία είναι οι εξής:
1) το Οξύ Αγγειακό Εγκεφαλικό επεισόδιο που κάνει την εμφάνιση του μέσα σε δευτερόλεπτα και μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το χρόνο ακόμα και στο θάνατο. Κάθε ανέγερση υποψίας για τέτοιο πρέπει να κινητοποιεί τον ασθενή και το περιβάλλον του για άμεση ιατρική βοήθεια, αφού σήμερα υπάρχει η θρομβολυτική θεραπεία εφόσον γίνει η  θεραπευτική ένεση το πολύ 3 ώρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.
2) πολλές άλλες παθήσεις του νευρικού συστήματος επίσης απαιτούν άμεση αντιμετώπιση εντός 24 ωρών. Παραδείγματα είναι: η ώση της σκλήρυνσης κατά πλάκας, η υποτροπή της συστηματικής μυασθένειας, κάθε οξεία πολυνευροπάθεια (πχ σ. Guillen-Barre) και φυσικά κάθε μορφή επιληπτικής κρίσης.
3) ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις διαταραχές του επιπέδου συνείδησης. Επειδή τέτοια διαταραχή μπορεί να προκληθεί ουσιαστικά από οποιαδήποτε οξεία πάθηση ο νευρολόγος είναι μέρος της ομάδας προσέγγισης και αντιμετώπισης.
4) μια άλλη κατηγορία είναι οι οξείες καταστάσεις που έχουν σχέση με διαταραχή των υποδοχέων λόγω φαρμάκων. Παραδείγματα αποτελούν η απότομη διαταραχή των υποδοχέων της ντοπαμίνης (πχ λόγω αντι-ψυχωσικών ή αντι-παρκινσονικών φαρμάκων), της σεροτονίνης (αντικαταθλιπτικά) και του GABA (βενζοδιαζεπίνες).

Από την άλλη υπάρχουν και οι καταστάσεις των "σχετικά οξέων" συνδρόμων. Σε αυτές ανήκει κάθε χρόνια και προϊούσα νευρολογική πάθηση που εξελίσσεται με σχετικά ταχύ ρυθμό. Παραδείγματα είναι:
1) κάθε εκφυλιστική πάθηση (πχ νόσος Πάρκινσον, άνοια, ALS κτλ) που επιδεινώθηκε με γρήγορο ρυθμό και δεν οφείλεται σε άλλη κατάσταση απαιτεί επαναξιολόγηση της διάγνωσης και εντατικοποίηση της θεραπείας
2) παρόμοια είναι και η αυτοάνοση προσβολή του ΚΝΣ (πχ σκλήρυνση κατά πλάκας και χρόνιας αυτοάνοσες νευροπάθειες) και η αγγειακή (χρόνια αγγειακή νόσος).

Το συμπέρασμα είναι η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των αιτίων και της έκτασης των βλαβών εκτείνεται και στο χρόνο, κάνοντας τη νευρολογία μια περίπλοκη ενασχόληση...