1) η είσοδος της πολυκατοικίας διαθέτει parking προσωρινής στάθμευσης και επίπεδο έδαφος μέχρι τον ανελκυστήρα για την διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία

2) η αίθουσα αναμονής βρίσκεται σε ευρύχωρο, ευήλιο και ήσυχο δωμάτιο για Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ιδιωτικότητα και διακριτικότητα των ασθενών. Ο χώρος εξέτασης είναι ηχητικά μονωμένος και η έξοδος από αυτόν γίνεται άπο διαφορετική οδή απο από την είσοδο, ώστε να αποφεύγεται η συνάντηση με άλλους ασθενείς

3) το γραφείο και ο χώρος εξέτασης διαθέτει ειδικό εξεταστικό κρεβάτι με ηλεκτρικά ανυψούμενη επιφάνεια

4) στο Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο εδράζουν τα ειδικά ηλεκτρονικά μηχανήματα για τις εξετάσεις Ηλεκτρονευρογράφημα, Ηλεκτρομυογράφημα και Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.