Ενα site για τις νευρολογικές παθήσεις, τις ψυχολογικές διαταραχές και την ανθρώπινη υγεία.

 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε σχόλιο ή απορία.

 

Δρ. Ευάγγελος Τσούκας

Ιατρός Νεύρων

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΛΑΒΗ

Πολλά έχουν ειπωθεί για την αμοιβή του ιατρού. Από τα αρχαία χρόνια ο Ιπποκράτης σχολίασε την αμοιβή λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνει αμοιβή για τις υπηρεσίες του από συνάδελφο ή μέλλος της οικογένειας συναδέλφου, υπονοώντας ότι μπορεί να λαμβάνει από όλους τους υπόλοιπους. Από τότε έχουν περάσει διάφορες φάσεις του πολιτισμού ώστε φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για τυπική κοστολόγηση των ιατρικών υπηρεσιών.

Η απολαβή του ιατρού πρέπει να είναι καταρχήν ηθική γιατί δεν μπορεί να κοστολογηθεί με υλικά κριτήρια. Πχ ένα ιατρός που σώζει τη ζωή ενός ανθρώπου αν λάβει υλική αμοιβή, σημαίνει ότι η ζωή αυτού του ανθρώπου κόστιζε όσο η αμοιβή του ιατρού. Ο λόγος ύπαρξης υλικής αμοιβής είναι η κάλυψη των υλικών αναγκών του ιατρού. Σε αυτήν την περίπτωση ο ιατρός θεωρείται σαν επίγειος Θεός και απολαμβάνει ανάλογης εκτίμισης.

Σήμερα στα σύγχρονα κράτη εφαρμόζεται συγκεκριμένο τιμολόγιο ανάλογα με την προσφερόμενη υπηρεσία σε μια προσπάθεια αυτό να είναι όσο πιο ρεαλιστικό είναι δυνατόν. Για παράδειγμα λαμβάνεται υπόψιν η βαρύτητα του περιστατικού και η δυσκολία που έχει αυτό για τον ιατρό (πχ αλλιώς κοστολογείται η επέμβαση για καταρράκτη και αλλιώς της ανοικτής καρδιάς). Επίσης σημασία έχει η εμπειρία του ιατρού και το πλαίσιο στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία. Σε κανένα σύστημα δεν λαμβάνεται υπόψιν γα την αμοιβή η επιτυχία ή μη της ιατρικής παρέμβασης (κάτι σαν επιστροφή του προϊόντος). Αντίθετα σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν είναι σοβαρές, προκύπτει νομική ευθύνη του ιατρού και αυτός δικάζεται ανάλογα.

Κατά τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα προέκυψαν σοβαρές παρεκκλίσεις από το ιδανικό πρότυπο σύστημα της υλικής αμοιβής για ιατρικές υπηρεσίες. Καταρχήν υπάρχει κατ' όνομα η δωρεάν η χαμηλής τιμήςε παροχή υγείας σε ιδρύματα και νοσοκομεία του κράτους και η χορήγηση φαρμάκων. Παράλληλα με αυτό το σύστημα όμως υπάρχει και το λεγόμενο ιδιωτικό που λειτουργεί με όρους απόλυτα ελεύθερης αγοράς. Ετσι η μονολιθικότητα και γραφειοκρατεία του δημόσιου συστήματος και η ελευθερία του ιδιωτικού έχουν δημιουργήσει δυό πόλους που ο ένας εκμεταλλεύεται τα χαρακτηριστικά του άλλου, μην αφήνοντας περιθώρειο για βελτιώσεις. Ευτυχώς η τρέχουσα οικονομική κρίση θα συγκλίνει τα δύο συστήματα, με σκοπό αυτά να συλλειτουργούν αρμονικά.