Ενα site για τις νευρολογικές παθήσεις, τις ψυχολογικές διαταραχές και την ανθρώπινη υγεία.

 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε σχόλιο ή απορία.

 

Δρ. Ευάγγελος Τσούκας

Ιατρός Νεύρων

ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥΣ

Εχετε πρόσφατα περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις της ειδικότητας και είστε νέος Νευρολόγος. Σύντομα έχετε διαπιστώσει τις λίγες ή πολλές δυνατότητες για δραστηριότητα που έχετε. Στον ελληνικό χώρο χοντρικά υπάρχουν 3 κατηγορίες απασχόλησης γενικά για όλες τις ιατρικές ειδικότητες: ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας και το πανεπιστήμιο. Ας τις πάρουμε μία-μία:

1) Δημόσιος τομέας, ουσιαστικά το Ε.Σ.Υ. Αν εξαιρέσουμε την πρόσφατη κρίση της υγείας στην Ελλάδα, που αποτελεί άμεση απόρροια της γενικής οικονομικής κρίσης, είναι μια καλή λύση για τις εξής κατηγορίες ιατρών:

α) αυτοί που αρέσκονται σε μακρά ημερήσια και νυκτερινά ωράρια σε πολυπληθείς χώρους απολαμβάνοντας από την άλλη τα πλεονεκτήματα μιας μόνιμης θέσης υπό τη σκεπή του δημοσίου

β) αυτοί που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως ιδιώτες

Πρόκειται συνήθως για πολύ παραγωγικούς επιστήμονες που όμως λόγω των συνθηκών εργασίας που επικρατεί στα κρατικά νοσοκομεία δεν διαθέτουν τον χρόνο να ασχοληθούν εις βάθος με το πρόβλημα των ασθενών. Φαίνεται ότι στα αρχικά στάδια είναι μια ικανοποιητική λύση από άποψη εργασίας και αποδοχών, αλλά με το πέρασμα του χρόνου αυτά αποτελούν μειονέκτημα. Ταιριάζει σε ιατρούς που είναι έτοιμοι να λάβουν αποφάσεις σε επείγουσα βάση και μπορούν να ελέγχουν μεγάλο αριθμό ασθενών, χωρίς πάντα να διερευνούν σε πέρας την κάθε περίπτωση.

2) Ιδιωτικός τομέας, είτε σε ένα μεμονωμένο ιατρείο, είτε ως συνεργάτης σε ένα ιδιωτικό κέντρο, είτε και τα δυο. Ο ιατρός δραστηριοποιείται σε μια ελεύθερη αγορά και βρίσκεται εκτεθιμένος στον ανταγωνισμό. Είναι αντιμέτωπος με διαφόρων ειδών καταστάσεις με τους ασθενείς να απαιτούν ένα τουλάχιστον ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Λίγο ως πολύ έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την αγορά χώρου και εξοπλισμού και βασίζεται μόνο στις δικές του δυνάμεις για την επιβίωση. Στα αρχικά στάδια παρουσιάζονται ενίοτε μεγάλες επαγγελματικές δυσκολίες, με μικρή πελατεία, χαμηλές αποδοχές και κακές συνθήκες εργασίας. Με το πέρασμα του χρόνου όμως και αφού αποκατασταθεί ο ρυθμός ροής των περιστατικών η κατάσταση γίνεται από λίγο ως πολύ ευνοϊκή. Ως διέξοδος είναι προσφιλής σε δυναμικούς επιστήμονες που μπορούν και θέλουν να βασίζονται στο δικούς "ρυθμό" ή απλά στους οποίους δεν ταιριάζει η εργασία σε ένα κρατικό νοσοκομείο.

3) Πανεπιστημιακός τομέας: είναι συνήθως η πιο ακριβοθώρητη δραστηριοποίηση. Με την κατοχή μιας θέσης επιτρέπει ταυτόχρονη ασχολία τόσο στο δημόσιο τομέα (κλινική ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου) όσο και στον ιδιωτικό (ελεύθερη ενασχόληση κατά βούληση). Η διεκδίκηση θέσης απατεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις τόσο επιστημονικές όσο και "επαγγελματικές". Η παράδοση των παλαιών πανεπιστημιακών ετών είναι κραταιά μέχρι σήμερα γνωστή λίγο πολύ στο ευρύ κοινό. Τέλος, ερευνητική απασχόληση υπάρχει θεωρητικά μόνο μέσα σε πανεπιστημιακούς κόλπουν αν και στην πράξη η ελληνική έρευνα υπολλείπεται σημαντικά των άλλων δυτικών εταίρων.