Ενα site για τις νευρολογικές παθήσεις, τις ψυχολογικές διαταραχές και την ανθρώπινη υγεία.

 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε σχόλιο ή απορία.

 

Δρ. Ευάγγελος Τσούκας

Ιατρός Νεύρων

NEUROLOGI NOBILIS

Η βλάβη του νευρικού ιστού είναι διαφορετική από τις άλλες και απαιτεί ειδική προσέγγιση από τον ειδικό για τους παρακάτω λόγους:

1) δεν υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης των κατεστραμένων ολικώς ή μερικώς νευρικών κυττάρων

2) η ισχύς των τρόπων προστασίας του νευρικού ιστού (οστά, αιματοεγκεφαλικός φραγμός κτλ) τροποποιούν (συνήθως αμβλύνουν) την επίδραση του βλαπτικού παράγοντα, προκαλώντας όμως έτσι ασάφεια για αυτόν

3) η ποικιλία των βλαπτικών παραγόντων (ενδογενών και εξωγενών) προκαλεί επίσης ασάφεια ως προς τη σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση

4) η έκταση του νευρικού συστήματος που καλύτπει ουσιαστικά όλο το σώμα το καθιστά ευάλωτο σε κάθε είδους αίτιο

5) η πολυπλοκότητα της ανατομίας και φυσιολογίας δυσχεραίνει πολλές φορές την εκτίμηση των κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων

Για τους λόγους αυτούς η βλάβη του νευρικού συστήματος απαιτεί ειδική προσέγγιση:

1) ορθή και ταυτόχρονα βέβαιη διάγνωση όσο το δυνατόν πρώιμα για τη λήψη θεραπευτικών μέτρων αλλά και θέση της πρόγνωσης. Ο συνδυασμός βεβαιότητας και πρωιμότητας είναι ιδιαίτερα δυσχερής και πολλές φορές αδύνατος.

2) παρακολούθηση της εξέλιξης των παραμέτρων της νόσου στο χώρο και στο χρόνο και συνεκτίμηση αυτών στις θεραπευτικές αποφάσεις (πχ εξέλιξη μιας παιδικής εγκεφαλικής βλάβης στις επόμενες δεκατίες)

3) η εφαρμογή καταρχήν νευροπροστατευτικών θεραπειών και ακολούθως των "κατασταλτικών" ή "διεγερτικών", πχ για την κατάθλιψη η φυσική άσκηση ανήκει στις νευροπροστατευτικές θεραπείες ενώ τα αντικαθλιπτικά στις διεγερτικές.

4) η χρήση των φαρμάκων στην ορθή δοσολογία, μορφή και οδό χορήγησης και συνδυασμό μεταξύ τους είναι θεμελιώδης για τη "νευρική υγεία"

Ολα τα ανωτέρω αποτελούν στοιχεία μιας σύγχρονης, μετριασμένης και "λογικής" νευρολογίας, με μία λέξη μιας

ΕΥΓΕΝΟΥΣ νευρολογίας