Ψυχιατρικές Ασθένειες

Αγχώδεις Διαταραχές

Το άγχος είναι ένα αίσθημα εσωτερικής ψυχικής και σωματικής ανησυχίας. Όταν είναι μετριασμένο και ελεγχόμενο είναι φυσιολογικό ως και θεμιτό, αλλά όταν αυξάνεται χωρίς έλεγχο και επηρρεάζει αρνητικά τον άνθρωπο τότε αποτελεί πάθηση, τη λεγόμενη Αγχώδη Διαταραχή. Με αυτόν τον όρο ενοούνται μια σειρά από ασθένειες, όπως η Διαταραχή Πανικού, η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, οι Φοβίες και η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, οι οποίες έχουν κοινό χαρακτηριστικό το υπερβολικό άγχος, αλλά διαφέρουν ανάλογα με τα συμπτώματα και τις αιτίες τους. Η θεραπευτικό προσέγγιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι παρόμοια και βασίζεται σε φαρμακευτικές και μη μεθόδους.

Κατάθλιψη-δυσθυμία

Η κατάθλιψη ή μελαγχολία είναι μια ψυχική κατάσταση στην οποία κυριαρχούν αισθήματα θλίψης, απελπισίας και ανημπόριας, ενώ μπορεί να συνυπάρχει ή όχι άγχος. Η έναρξη και η εξέλιξη της κατάθλιψης είναι πολύπλοκη και σε αυτήν συμμετέχουν ενδογενείς (κυρίως τα γονίδια και ο χαρακτήρας του ατόμου) και εξωγενείς (ψυχοπιεστικά γεγονότα του περιβάλλοντος) παράγοντες. Η θεραπεία στοχεύει στην φαρμακευτική αγωγή και στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών παραγόντων. Επίσης, η σωματική άσκηση μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στα καταθλιπτικά συμπτώματα.

Ψυχωτικές Διαταραχές

Ψυχωτική διαταραχή είναι μία ψυχική διαταραχή στην οποία το άτομο χάνει την επαφή με την πραγματικότητα λόγω της διαταραγμένης συνείδησης και κρίσης του για τον εαυτό του και το περιβάλλον. Ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει ότι πάσχει ψυχικά, δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά και δεν συμπεριφέρεται ανάογα με την περίσταση. Η θεραπεία στηρίζεται κυρίως στη φαρμακευτική αγωγή η οποία στοχεύει στον έλεγχο των σμυπτωμάτων και την επάνοδο του ατόμου στην καθημερινή λειτουργία.

Διπολική Διαταραχή

Διπολική ή μανιοκαταθλιπτική διαταραχή είναι διαταραχή της διάθεσης που προκαλεί έντονες αλλαγές της διάθεσης και της λειτουργίας, που κυμαίνεται μεταξύ των μανιακά ή "υψηλών" και καταθλιπτικών ή "χαμηλών" φάσεων. Η πλειοψηφία των διπολικών ασθενών βιώνουν εμπειρίες με εναλλασσόμενα επεισόδια μανίας και κατάθλιψης. Η πάθηση έχει μεγάλυ ποικιλομορφία ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης και την ταχύτητα εναλλαγής των συμπτωμάτων. Η θεραπεία στοχεύει στη σταθεροποίηση της κυμαινόμενης διάθεσης με ανάλογα φάρμακα για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Διαταραχές Ύπνου

Η αϋπνία είναι συχνό και ενίοτε σοβαρό πρόβλημα, που μπορεί να προσβάλει τακτικά σχεδόν τους μισούς ανθρώπους. Δεδομένου ότι ο ύπνος είναι μία βασική βιολογική ανάγκες, η έλλειψη ύπνου μπορεί να σημαντικά επιζήμια για την υγεία. Η αϋπνία μπορεί να αποτελέσει διαταραχή από μόνη της αλλά συνήθως είναι σύμπτωμα άλλης ψυχικής πάθησης.

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής

Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής χαρακτηρίζονται από διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες που αφορούν είτε (ανεπαρκή) είτε υπερβολική (βουλιμία) πρόσληψη τροφής και οδηγούν σε κίνδυνο της υγείας του ατόμου. Ο μεταβολισμός είναι μία βασική βιολογική λειτουργία που εξαρτάται και επηρρεάζεται από την ψυχική μας κατάσταση. Η θεραπεία επιτυγχάνεται με ψυχολογική και συμπεριφορική υποστήριξη.

Διαταραχές Προσωπικότητας

Οι διαταραχές προσωπικότητας όπου παρουσιάζεται επίμονη, μακροχρόνια και άκαμπτη διαταραχή της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα του ατόμου, οι οποίες παρεκκλίνουν από τις κοινωνικές προσδοκίες και προκαλούν σημαντική ενόχληση στην κοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική του πορεία. Στην ανάπτυξη των διαταραχών συμβάλλουν τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες και η θεραπεία στοχεύει στην ψυχική και συμπεριφορική συμβουλή του ασθενούς και του περιβάλλοντός του.